Malá inventura

O festivalu

Cestování bílou dírou do divadelního vesmíru!

Po deváté vás s radostí uvítáme ve hvězdné bráně festivalu Malá inventura. Vaše zvědavost poznat nové fenomény českého divadla vás bezpečně přenese do silného gravitačního pole festivalu.

Symbolem letošního ročníku je bílá díra uprostřed festivalového katalogu, která se chová jako zdroj. Tento konkrétní a neuvěřitelně hmotný bod k vám vypuzuje nesmírnou silou hmotu i světlo. Skrze tento malý rámeček spatříte živý svět, ze kterého pochází celý divadelní vesmír. Dívejte se s námi! Expandující formy nového divadla vás uvedou do stavu bez tíže. Nechte se vtáhnout! DIVADLO JE VŠUDE!

POSÁDKA VESMÍRNÉHO TEATROKORÁBU

Adriana Světlíková / první pilotka
Jarmila Pávková / kontrola palivových nádrží
Šárka Havlíčková / letová dispečerka a kontrolorka gravitace z vnějšího orbitu
Dagmar Kantorková / spojení s hvězdami, expertka na průzkum hvězdného prachu
Olga Cieslarová / vlajková důstojnice, spojení se zemí, medializace letu
Markéta Krausová / kontrola spojení se zemí
Monika Pohořelá / stewardka
Michala Piskačová / manuál letu
Hynek Zlatník / kompatibilita komunikačních systémů
Andre Swoboda / kontrola kompatibility komunikačních systémů
Pavel Kodeda / návrh modulu

Malá inventura uvede to nejlepší z pražské a regionální projektové scény. Téměř dvě desítky inscenací překračujících hranice žánrů mezi tanečním, fyzickým, autorským a experimentáním divadlem budou uvedeny ve spolupráci se sedmi pražskými prostory a sdruženími (Archa, Alta, Alfred ve dvoře, Ponec, MeetFactory, NoD).

Malou inventuru pořádá Nová síť o.s. www.novasit.cz

Nová síť spojuje lidi a organizace tak, aby tvorba a živé umění byly organickou součástí běžného života. Podporou kreativity a svobodného jednaní se podílí na rozvoji současného umění i občanské společnosti v regionech ČR i v zahraničí.