Malá inventura

Workshopy


MLUVIT JASNĚ
kurz zaměřený na rozvíjení kompetencí a kondice veřejně vystupovat

Jak veřejně představit vlastní nebo převzatý text? Nabízíme reflexi a konzultace těm, kteří se připravují na veřejné vystoupení. Poskytujeme prostor pro praktické zkoušení, ověřování a zdokonalování osobních řečových dovedností.
Základem vzdělávacího přístupu je výchova k řeči a mluvnímu projevu. Zkušenost z kurzu má vést k (sebe)vědomému nakládání se slovem, porozumění logice a struktuře textu, rozvíjení představivosti, ke kritickému uvažování nad texty vlastními i cizími i ke svobodné hře s jazykem.

Kurz je určen pedagogům, manažerům, úředníkům, politikům, novinářům, moderátorům, právníkům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům, divadelníkům, všem, kteří ve své profesi přicházejí do bezprostředního kontaktu s veřejností, kteří veřejně vystupují, přednášejí, školí, atp.

lektor: Jan Nepomuk Piskač

vychází ze své více jak desetileté účasti na rozvoji psychosomatického přístupu k učení, studiu a tvorbě na Katedře autorské tvorby a pedagogiky (KATaP) DAMU, kde absolvoval magisterský program a 10 let působil jako externí pedagog. Specializuje se na disciplíny „dialogického jednání“ a „výchovy k řeči“. více na www.jnp.cz

• kurz bude probíhat 23.-26. února 2011 od 10 do 14 hodin ve Studiu ALT@-Hala 31, U Výstaviště 21, Praha 7
• minimální počet účastníků: 6, maximální 10
• kurzovné: 3000 Kč
• je vhodné, aby si účastníci přinesli vlastní text (autorský nebo oblíbeného autora jakéhokoliv žánru)
• přihlášky na: michalapiskacova@novasit.cz nebo na 777 186 461 do 9.2.2011

VIDĚNO JINAK
Animační fotografický workshop, během kterého zachytíte atmosféru festivalu Malá inventura. Závěrečná prezentace fotografií z workshopu se uskuteční během festivalového večírku 26.2.

Cílem workshopu je osvobodit vnímání reality od rutinního, rigidního stereotypu. Je určen lidem, kteří chtějí vnímat okolní svět jinak, nově interpretovat události, setkání, krajinu, město, symboly atd. Výsledkem společné práce bude (možná) svěžest pohledu na okolní svět, poetický a subjektivně interpretační přístup ke každodenní sociální a prostorové realitě. Fotografování je pojímáno nejen jako zhotovení obrazového artefaktu, ale jako forma sociální percepce a komunikace prostřednictvím obrazů.

Účastníci budou zapojeni do dialogu o vizualitě, o čtení obrazů, o aplikaci vizuální sociologie, o klamech, stereotypech, předsudcích, prožívání, sociální realitě atd. Prostřednictvím projekcí fotografií (krajina, město, zátiší, obřady, všednost, objekty, architektura, společenské události, portréty) a jejich společné interpretace budou účastníci motivováni ke kreativnímu vnímání reality v její mnohovýznamové a poetické podobě.

lektor: Mgr. Jiří Siostrzonek, PhD.
je pedagogem Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, přednáší na polských univerzitách. Soustavně se věnuje se animaci kultury, vizuální sociologii, výtvarnému umění, prožitkové psychologii. Autor publikace Animace kultury (polské inspirace).

• kurz bude probíhat 23.-26. února 2011 od 10 do 14 hodin v Café NONA, Národní 4, Praha 1
• ideální počet účastníků: 5
• kurzovné: 2000 Kč
• je vhodné, aby účastníci měli k disposici vlastní fotoaparát
• přihlášky na: michalapiskacova@novasit.cz nebo na 777 186 461 do 9.2.2011

PIŠTĚ O DIVADLE
workshop kritického myšlení a psaní kulturního čtrnáctideníku A2

Workshop je určený pro zájemce o kritické myšlení a psaní o divadle – pro studenty, (začínající) publicisty i širokou veřejnost. Na workshopu budeme diskutovat a psát o dvou představeních na programu Malé inventury – Mah Hunt souboru DOT 504 a Kadewe v Meet Factory. Cílem workshopu je vést účastníky k samostatnému přemýšlení o divadle v širším umělecko-kulturním kontextu, k ústní a především písemné formulaci kritických myšlenek i k uvědomění si toho, že psané slovo vstupuje do veřejného prostoru a samo se tak vystavuje další reflexi. Součástí workshopu je proto také diskuse s tvůrci, jež účastníkům umožní formulovat otázky a konfrontovat vlastní úsudek s intencí tvůrce.

Harmonogram kurzu (časy a místo setkání se můžou změnit dle možností účastníků):
23. 2. / 15–17 h. / (redakce A2, Americká 2, Praha 2) I. Setkání účastníků workshopu – ujasníme si zájmy a background jednotlivých účastníků workshopu, řekneme si, na co a jak se při představeních dívat. Základy divadelní kritiky a publicistiky: Proč, pro koho a jak píšeme? Tištěné vs. internetové médium. Novinářské žánry.
23. 2. / 20 h. / Divadlo Ponec představení DOT 504 Mah Hunt; po představení krátká diskuse s tvůrci; zadání recenze
24. 2. / 16–18 h. / (redakce A2, Americká 2, Praha 2) II. Setkání účastníků workshopu – společná práce nad recenzemi
26. 2. / 20 h. / Meet Factory představení Kadewe; po představení krátká diskuse s tvůrci; zadání recenze
27. 2. / 13– 16 h. / (redakce A2, Americká 2, Praha 2) III. Setkání účastníků workshopu – společná práce nad recenzemi, diskuse nad představeními; závěrečné shrnutí workshopu

lektor: Mgr. Jana Bohutínská
pracuje jako divadelní redaktorka kulturního čtrnáctideníku A2 a jako redaktorka Taneční zóny. Absolvovala obory estetika a divadelní věda na FF UK a více jak deset let se věnuje divadelní / taneční kritice a publicistice. Pracuje jako novinářka, editorka, redaktorka a šéfredaktorka také v dalších periodikách orientovaných na kulturu nebo byznys. Absolvovala specializované semináře zaměřené na divadelní kritiku, tvůrčí psaní a copywriting.

minimální počet účastníků: 6, maximální: 10
K přihlášce přiložte vlastní písemnou reflexi divadelního představení v max. rozsahu 2 normostrany a stručné informace o sobě.
kurzovné: 800 Kč (zahrnuje vstupenky na 2 představení festivalu Malá inventura)
workshop probíhá v českém jazyce
přihlášky a informace na: bohutinska@advojka.cz