Malá inventura

3–5PM / WRITE ABOUT THE THEATRE

redakce A2
PIŠTE O DIVADLE
workshop kritického myšlení a psaní kulturního čtrnáctideníku A2

garant kurzu: Mgr. Jana Bohutínská

Workshop je určený pro zájemce o kritické myšlení a psaní o divadle – pro studenty, (začínající) publicisty i širokou veřejnost. Na workshopu budeme diskutovat a psát o dvou představeních na programu Malé inventury – Mah Hunt souboru DOT 504 a Kadewe v Meet Factory. Cílem workshopu je vést účastníky k samostatnému přemýšlení o divadle v širším umělecko-kulturním kontextu, k ústní a především písemné formulaci kritických myšlenek i k uvědomění si toho, že psané slovo vstupuje do veřejného prostoru a samo se tak vystavuje další reflexi. Součástí workshopu je proto také diskuse s tvůrci, jež účastníkům umožní formulovat otázky a konfrontovat vlastní úsudek s intencí tvůrce.

Harmonogram kurzu (časy a místo setkání se můžou změnit dle možností účastníků):
23. 2. / 15–17 h. / (redakce A2, Americká 2, Praha 2) I. Setkání účastníků workshopu – ujasníme si zájmy a background jednotlivých účastníků workshopu, řekneme si, na co a jak se při představeních dívat. Základy divadelní kritiky a publicistiky: Proč, pro koho a jak píšeme? Tištěné vs. internetové médium. Novinářské žánry.
23. 2. / 20 h. / Divadlo Ponec představení DOT 504 Mah Hunt; po představení krátká diskuse s tvůrci; zadání recenze
24. 2. / 16–18 h. / (redakce A2, Americká 2, Praha 2) II. Setkání účastníků workshopu – společná práce nad recenzemi
26. 2. / 20 h. / Meet Factory představení Kadewe; po představení krátká diskuse s tvůrci; zadání recenze
27. 2. / 13– 16 h. / (redakce A2, Americká 2, Praha 2) III. Setkání účastníků workshopu – společná práce nad recenzemi, diskuse nad představeními; závěrečné shrnutí workshopu

Jana Bohutínská pracuje jako divadelní redaktorka kulturního čtrnáctideníku A2 a jako redaktorka Taneční zóny. Absolvovala obory estetika a divadelní věda na FF UK a více jak deset let se věnuje divadelní / taneční kritice a publicistice. Pracuje jako novinářka, editorka, redaktorka a šéfredaktorka také v dalších periodikách orientovaných na kulturu nebo byznys. Absolvovala specializované semináře zaměřené na divadelní kritiku, tvůrčí psaní a copywriting.

minimální počet účastníků: 6, maximální: 10
K přihlášce přiložte vlastní písemnou reflexi divadelního představení v max. rozsahu 2 normostrany a stručné informace o sobě.
přihlášky a informace na: bohutinska@advojka.cz
Cena workshopu je 800 Kč. V ceně jsou vstupenky na 2 představení festivalu Malá inventura.
Workshop probíhá v českém jazyce.