Aktualní web Malé inventury 2016 naleznete zde.

Kontakty

NOVÁ SÍŤ z.s.
Osadní 26 170 00 Praha 7              
Česká republika
novasit(at)novasit.cz
www.novasit.cz

 

IČO: 266 79 621
DIČ (VAT): CZ 266 79 621
Číslo účtu: 220 153 359/0800
IBAN: CZ65 0800 0000 0002 2015 3359
BIC: GIBACZPX

 

 

Kontakt pro produkci:
Lucie Šeflová 
+420 775 646 212
produkce(at)novasit.cz

 

Guest centrum:
Sára Šimáčková & Ondřej Kinkal  
+420 733 316 849 & +420 725 300 344
guestcentre(at)novasit.cz                

    

 
Kontakt pro media:

Petr Pola
+420 776 841 851
petrpola(at)novasit.cz

 

Kontakt se zahraničím:

Fabienne Haber
+420 733 185 132
networking(at)novasit.cz

 

Kontakt pro regiony: 

Dagmar Kantorková 
+420 777 760 766
dagmarkantorkova(at)novasit.cz