O FESTIVALU

 Festival nového divadla Malá inventura Praha od roku 2002

showcase nového divadla, kulturní networking, výběr projektů nezávislé produkce a začínajících umělců, tvůrčí workshopy a diskuse 

Showcase nového divadla - přehlídka nejaktuálnějších premiér nového divadla za uplynulý rok. Rekapitulaci výrazných interdisciplinárních projektů představujeme domácím i zahraničním profesionálům a nastavujeme zrcadlo jejich tvůrcům. Reflektujeme vývoj a tendence nového divadla v České republice. Jako kurátoři se snažíme ve spolupráci s domovskými scénami sestavit program, který pak projde inventurou široké veřejnosti i divadelních kritiků. To nám umožňuje sledovat a zpětně nahlížet na potenciál české divadelní scény. Showcase je doplněn o několik zahraničních produkcí. Každoročně navštěvuje festival 40 - 60 zahraničních profesionálů / ředitelů, dramaturgů, producentů, novinářů/. Z řad domácích profesionálů tradičně přijíždí kolem 20-30 hostů. Cílem setkání všech zúčastněných je i sdílení nákladů při společném plánování programu a hostování z nabídky festivalu v zahraničí i ČR. 

Kulturní networking - živé síťování organizací, uměleckých skupin i jednotlivých umělců - profesionálů obecně. Jako koordinátoři kulturního networku Nová síť zhodnocujeme výsledky (zkušenosti, know-how, kontakty) aktivního networkingu. Součástí festivalu je Burza projektů Sbal ho!, prezentace či diskuze a příležitosti potkat se a navázat různorodou spolupráci. Festivalové centrum s doprovodným mezioborovým programem je vždy nedílnou součástí pro většinu těchto aktivit. 

Nezávislé produkce - Tažní ptáci  - výběr z premiér projektů nového divadla, které vznikly mimo síť domovských scén festivalu. Tyto projekty nejsou vázané na prostor a mají vlastní produkční zázemí. 

Začínající umělci - Nová krev na scéně – příležitost prezentovat mladé umělce, poskytnout jim  výjimečnou pozornost a zvýšit šance úspěšného uměleckého startupu. 

Tvůrčí workshopy - festival Malá inventura se věnuje mimořádnou pozornost i dětskému diváku, ve spolupráci s Lektorským oddělení Národní galerie v Praze a Centrem pro současné umění DOX nabízí neotřelé divadelní – výtvarné – multimediální - workshopy. Součástí programu jsou rovněž představení pro děti. 

Diskuze – pravidelné diskuse usilují o kritické zhodnocení stavu českého nového divadla a celkově vůbec podmínek pro vznik, existenci a provoz projektů nezávislého divadla jak v metropoli, tak v regionech ČR. 

Klíčovými partnery festivalu Malá inventura jsou Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Praha, Česká centra, partneři kulturního networku Nová síť a všechny domovské scény. 

Festivalový tým
Ředitelka festivalu : Adriana Světlíková
Dramaturgická rada: Adriana Světlková, Petr Pola a Dagmar Kantorková
Média & komunikace: Petr Pola
Vedoucí produkce: Lucie Šeflová
Hosté & koordinace zahraničí: Fabienne Haber
Festivalové centrum – akreditace: Magdalena Špačková
Produkce: Aneta Hladovcová, Šárka Morávková
Vizuál: David Kakalík

Festival nového divadla Malá inventura v Jičíně, Jihlavěm Českých Budějovicích a Opavě
přehlídka nového divadla, kulturní networking a tvůrčí workshopy

Regionální část festivalu rovněž nabízí program komponovaný z produkcí nového divadla, networkingových setkání a akcí oživujících veřejný prostor či obohacujících komunitní život v místě. Každá z regionálních částí festivalu Malá inventura se realizuje v součinnosti s partnerskými organizacemi českého kulturního networku Nová síť a pod jejich kurátorským vedením.

Partnery a kurátory regionálních částí jsou: Bára Jílková / Kredance/, Jan Kunze / Klub Art/, Jiří Vydra / Valdštejnské imaginárum/, Adam Hruška / Jihlava /.

Malá inventura JIČÍN:
Partnerská organizace - Valdštejnská lodžie o.p.s.
Dramaturgie: Jiří Vydra a Nová síť

Malá inventura ČESKÉ BUDĚJOVICE
Partnerská organizace - Kredance z.s.
Dramaturgie: Barbora Jílková a Nová síť 

Malá inventura OPAVA
Partnerská organizace: Opavská kulturní organizace OKO
Dramaturgie: Jan Kunze a Nová síť

Malá inventura JIHLAVA
Partnership organisation: DIOD - Divadlo otevřených dveří
Dramaturgy: Adam Hruška and Nová síť

Nová síť do regionální části programu festivalu Malá inventura přispěla projekty Hodinový produkční, mobilní kavárenská instalace Café Theatroom, networkingovým projektem Looking for new partners, prezentací českého kulturního networku Nová síť a dalších programů a aktivit /např. Nová krev na scéně - program na podporu mladých umělců, Umělecké rezidence - program na podporu rezidenčních pobytů nebo projekt cirkulace nového divadla v regionech ČR, ad./. 
Rovněž zajišťuje výkonnou produkci, pr a propagaci. Podílí se na sestavování programu v úzké komunikaci s partnerskou organizací. 

 

Malá inventura Praha - malá retrospektiva:

20032 scény / Alfred ve dvoře, NOD/ – 3 dny
2004 2 scény / Alfred ve dvoře, NOD/  – 4 dny – 4 projekty
20053 scény  / Alfred ve dvoře, NOD, Divadlo Archa/ - 5 dní 
20066 scény  / Alfred ve dvoře, NOD, Divadlo Archa, Eliadova knihovna Divadla Na Zábradlí, Duncan centre, Divadlo NABLÍZKO/ - 5 dní -18 projektů
2007 5 scén / Alfred ve dvoře, NOD, Divadlo Archa,  Duncan centre, Divadlo NABLÍZKO/ - 5 dní
200810 scén / Alfred ve dvoře, NOD, Divadlo Archa,  Duncan centre, Divadlo NABLÍZKO, La Fabrika, Bio Oko, Divadlo Minor, Rock Cafe a České muzeum hudby/ - 5 dní
2009 6 scén /NOD, Divadlo Archa,  Duncan centre,  Alfred ve dvoře, Divadlo NABLÍZKO, Studio Alta/ - 6 dní – 20 projektů
2010 – 7 scén /NOD, Divadlo Archa,  Duncan centre, Alfred ve dvoře , NABLÍZKO, Studio Alta, Meetfactory/ - 7 dní – EU podpora KULTURA
2011 – 7 scén /NOD, Divadlo Archa,  Alfred ve dvoře,  Duncan centre, NABLÍZKO, Studio Alta, Meetfactory/6 dní EU podpora KULTURA
2012 - 7 cén / Alfred ve dvoře, NOD, NABLÍZKO, Studio Alta, Meetfactory, Divadlo Ponec, Meetfactory, Nová scéna ND/- 9 dní + Ceny Česká divadelní DNA – 23 projektů EU podpora KULTURA
2013 – 8 scén / Divadlo Archa, Alfred ve dvoře, MeetFactory, Studio Hrdinů, Studio ALTA, Divadlo Ponec, Nová scéna ND, NoD/- 7 dní EU podpora KULTURA
2014 8 scén  / Divadlo Archa, Alfred ve dvoře, MeetFactory, Studio Hrdinů, Studio ALTA, Divadlo Ponec, La Fabrika, Nová scéna ND, NoD / 7 dní + Ceny Česká divadelní DNA – 32 projektů
2015 - 8 scén / Divadlo Archa, Alfred ve dvoře, MeetFactory, Studio Hrdinů, Studio ALTA, Divadlo Ponec, Nová scéna ND, NoD, Národní galerie – Veletržní palác /  7 dní
2016 – 8 scén / Divadlo Archa, Alfred ve dvoře, MeetFactory, Studio Hrdinů, Studio ALTA, Divadlo Ponec, Národní galerie – Veletržní palác, Venuše ve Švehlovce/ 8 dní + Ceny Česká divadelní DNA – 36 akcí 
2017 – 12 scén / Divadlo Archa, Alfred ve dvoře, MeetFactory, Studio Hrdinů, Studio ALTA, Divadlo PONEC, Venuše ve Švehlovce, DOX, Jatka 78, NoD, La Fabrika, Národní galerie – Veletržní palác / 8 dní