null

STUDIO ALTA

STUDIO ALTA: U Výstaviště 21, Praha 7

Festivalové centrum

Otevírací hodiny: 21. – 28. 2. / 10:00 – 18:0o
Kontakt pro akreditace :
Alžběta Gabrielová & Anna Kopačková
tel.:  +420 775 745 878

Studio ALTA je multikulturní centrum a tvůrčí hub se zaměřením na současný tanec. Ve čtyřech industriálních halách v Holešovicích o ploše téměř 1 800 m2 se nachází divadlo, dvě zkušebny pro umělecký výzkum a tvořivé workshopy, ateliéry i sdílené kanceláře. V uměleckém programu Studia ALTA dominují odvážná, inovativní díla, jejichž cílem je inspirovat k angažovanosti, kreativitě, sdílení a konstruktivnímu dialogu s jinakostí.

null

STUDIO HRDINŮ

Studio Hrdinů, Veletržní palác: Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7

Studio Hrdinů je otevřená divadelní scéna s jasným dramaturgickým záměrem a výrazným okruhem divadelních spolupracovníků. Ve své hlavní dramaturgické linii se zaměřuje na převážně autorské, režisérské projekty s důrazem na spolupráci zahraničních a domácích divadelních tvůrců a na žánrové a oborové přesahy. Cílem je náročná, ale vstřícná umělecká dramaturgie. Formálně jsou inscenace Studia Hrdinů činohrou s akcentem na experiment a výtvarnou stránku. Zásadním a trvalým prvkem konceptu je vést skutečný mezioborový umělecký dialog. Dialog ve smyslu překračování umělých hranic – časových, žánrových, formálních i tematických.
null

DIVADLO ARCHA

Divadlo Archa: Na Poříčí 1047/26, Praha 1

Divadlo Archa je centrem pro současná scénická umění bez ohledu na hranice mezi žánry. Je produkčním domem, kde je soudobé umění uváděno a také vytvářeno. Nemá stálý divadelní soubor – svá představení vytváří formou projektů. Divadlo Archa je místem mezinárodní konfrontace scénických umění a místem setkávání různých kultur. Svá představení uvádí nejen ve svých prostorách, ale i mimo ně, například ve veřejném prostoru. Klade stejný důraz jak na uměleckou tak na společenskou funkci divadla. Své umělecké projekty vytváří samostatně nebo ve spolupráci s jinými názorově spřízněnými  organizacemi u nás i v zahraničí.
null

ALFRED VE DVOŘE

Alfred ve dvoře: Františka Křížka 495/36, Praha 7

Alfred ve dvoře v produkci Motus představuje prostor pro živé umění, uvádí progresivní uměleckou tvorbu a unikátní autorské projekty českých, ale i zahraničních umělců a performerů. Uváděná představení jsou otevřená všem aktuálním vlivům, kombinují různé formy divadla pracujícího především s tělem a novými technologickými možnostmi současnosti. Motus představuje platformu, kolem které se od roku 2001 postupně zformovala řada význačných uměleckých skupin. Patří mezi ně například: Krepsko, Handa Gote Research and Development, Wariot Ideal, Stage Code a mnoho dalších.
null

DIVADLO PONEC

Divadlo Ponec: Husitská 899/24A, Praha 3

PONEC – divadlo pro tanec – je úspěšný projekt Tance Praha, s nímž vyhrál veřejnou soutěž na umělecké využití prostor bývalého kina Ponec v roce 1998. Koncept prvního tanečního domu, tedy profesionální scény pro současný tanec v ČR, získal podporu žižkovské radnice a smlouvu na 25 let za podmínky zajistit rekonstrukci zchátralé budovy nejpozději do tří let, včetně zajištění financí. V září 2001 se poprvé otevřely brány PONCE jako scény a zázemí pro současný tanec, pohybové divadlo a všechny druhy umění, s nimiž tanec komunikuje. PONEC je otevřený prostor pro tanec, jehož posláním je podporovat nezávislou taneční scénu a její přesahy k jiným žánrům.
null

MEETFACTORY

MeetFactory: Ke Sklárně 3213/15, Praha 5

MeetFactory je neziskové mezinárodní centrum současného umění založené v roce 2001 umělcem Davidem Černým. V důsledku povodní v roce 2002 bylo nutné opustit původní prostory v Praze – Holešovicích a projekt byl vzkříšen o tři roky později v průmyslové budově v pražské čtvrti Smíchov, ve specifickém prostoru mezi dálnicí a aktivní železniční tratí. Program byl spuštěn po rozsáhlé rekonstrukci prostor v roce 2007. Program MeetFactory utvářejí čtyři dramaturgické linie – hudba, galerie, divadlo a program rezidenčních pobytů pro umělce. Divadelní program se zaměřuje na interpretace současné prózy a na experimentální mezioborové projekty, které často zahrnují vizuální umělce, hudebníky či neherce.
null

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX

Centrum současného umění DOX: Poupětova 1, Praha 7

Centrum současného umění DOX je multifunkční prostor, který vznikl díky soukromé iniciativě přestavbou bývalé továrny v pražské čtvrti Holešovice.Jméno DOX je odvozené z řeckého slova doxa, které mimo jiné znamená způsob chápání věcí, názor, přesvědčení. Programové zaměření DOXu se od výstavních institucí podobného formátu (spojení „kunsthalle“ s multifunkčním kulturním centrem) odlišuje především uměleckými projekty, jejich součástí je kritická reflexe aktuálních společenských témat a otázek, která zahrnuje přesah do dalších „mimouměleckých“ oblastí a disciplín jako psychologie, filozofie, historie, sociologie, politologie, atd.
null

Venuše ve Švehlovce

Venuše ve Švehlovce: Slavíkova 1499/22, Praha 3

Venuše ve Švehlovce je nově vzniklé kulturní centrum v sále Švehlovy koleje. Představuje stálou scénu pro soubory Depresivní děti touží po penězích, Lachende Bestien a Chemické divadlo. Prostor je ale otevřen i dalším akcím zapadajícím do jeho uměleckého konceptu zahrnující alternativní divadlo, workshopy, recitály, filmová promítání, taneční performance a komunitní akce.
null

LA FABRIKA

La Fabrika: Komunardů 1001/30, Praha 7

La Fabrika je kulturní  centrum v pražských Holešovicích. Již od počátku byla  koncipována jako víceúčelový prostor, vhodný pro vznik a prezentaci audiovizuálních projektů,  divadleních a tanečních forem vyžadujích netradiční prostorové řešení, multimediální expozice, performance, přednášky, workshopy, koncerty atd.
null

WERICHOVA VILA

Werichova vila: U Sovových mlýnů 501/7, Praha 1

Umělecké centrum Werichova vila je otevřená multikulturní platforma nabízející jak stálé expozice, tak divadelní představení, koncerty, přednášky, diskuse a kreativní workshopy pro nejširší spektrum návštěvníků. Werichova vila je spolu s nedalekou uměleckou galerií Museum Kampa zřizována a provozována Nadací Jana a Medy Mládkových.

Stálá expozice ve Werichově vile i program živého a performativního umění jsou zaměřeny zejména na život a tvorbu divadelníka, herce a spisovatele Jana Wericha.

Werichova vila je místem pro setkávání všech generací, místem, kde kultura žije díky bohatému kulturnímu programu a zájmu nadšených návštěvníků.

null

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE - VELETRŽNÍ PALÁC

Národní Galerie v Praze - Veletržní palác: Dukelských Hrdinů 47, 170 00 Praha 7

Národní galerie v Praze je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní i aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím vědeckých publikací, výstav, výukových programů, metodik, příp. převodem technologií. Prvotní myšlenka, stojící u zrodu NG, je přítomná ve všech složitých peripetiích jejího vývoje: prostřednictvím uměleckých děl povznést ducha národa. V tomto ideálu spatřujeme poslání Národní galerie v Praze i dnes.
null

Kulturní prostor Letohradská 10

Kulturní prostor Letohradská 10

Linhartova nadace a Komunikační prostor Školská 28 otevřeli dlouho očekávaný nový kulturní prostor na Letné.