ČÁSTEČNÉ ZNEJISTĚNÍ – 26. 2. / 18:00 / STUDIO ALTA

26. 2. / 18:00 / STUDIO ALTA

MICHAELA RAISOVÁ, JANA NOVORYTOVÁ

Perforativní přednáška o Inuitovi, výzkumnicích a mnoha podivných příbězích, které nedávají smysl? Jednoho dne před pražským Národním kyvadlem nastoupil do tramvaje Inuita. Dozvídáme se o nich z útržků novinových zpráv a z prezentace vědeckého výzkumu dvou zrn, které jeho vestu po světě intenzívně sledují. Na místech výskytu Inuity. Sběru důkazních materiálů a artefaktů a ze jména ve vývinu speciálního jazyka odloženého na čichu. Inuité totiž svět vnímají a dekorují právě skrze čich. Výzkumnice sbírají poklady a informace a taví speciální pohyblivou řeč, pomocí které prezentují svůj výzkum. V Částečném znejistěny zkoumají autokorky lingvistikou pohybu – každé slovo, které se vyskytne v textu, má svůj pohybný ekvivalent. Vzniklá taneční, čichová, textová a zvuková mapa sleďuje putování Eskymáka světlem.

 

Koncept / režie: Michaela Raisová
Choreografie: Michaela Raisová, Jana Novorytová
Výprava: Štěpán Hejzlar a Částečné znejistění
Autorská hudba: Roman Zabelov
Světelný design: Štěpán Hejzlar
Produkce: Jana Novorytová

Účinkují: Michaela Raisová, Jana Novorytová, Štěpán Hejzlar

Premiéra: 5. 11. 2017, divadlo DISK, Praha
Podpořili: MK ČR, Studio ALTA, DAMU, Nadace život umělce, CreWcollective

50 min / česky s anglickými titulky

vstupenky

Share Project :