SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN ČESKÁ DIVADELNÍ DNA – 21. 2. / 20:00 / La Fabrika

GALAVEČER – VSTUP JEN S POZVÁNKOU

Slavnostní předávání cen Česká divadelní DNA. Ceny se udílí každé za dva roky jako projev úcty výrazným osobnostem, které přispívají k rozvoji nového divadla.

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA SE V ROCE 2018 UDÍLÍ V TĚCHTO KATEGORIÍCH:

3x cena za mimořádný počin na poli nového divadla
cena za dlouhodobý přínos, rozvoj a podpora nového divadla
cena za mimořádnou podporu a prezentaci českého nového divadla v zahraničí

VEČEREM PROVÁZÍ: Ufftenživot

75 min / v češtině

Share Project :