DIE RACHE – 24. 2. / 16:00 & 20:00 / STUDIO ALTA

DIE RACHE – 24. 2. / 16:00 & 20:00 / STUDIO ALTA

HANDA GOTE RESEARCH & DEVELOPMENT

Dvě ženy a dva muži, které spojuje zločin a touha po odplatě. Příběhem o pomstě se Handa Gote zamýšlejí nad tenkou vrstvou, která odděluje civilizační slupku od animálního jádra. Stačí drobné zakolísání a surová živočišná podstata se obnaží. Pomsta. Láska. Pravidlo odvety je temná vzpomínka na dobu, ve které platil jen ten zákon, který si člověk zařídil sám. V civilizaci, která se pyšní svou organizovaností, svými normami, pravidly a právním systémem, zůstává ovšem stále atraktivní. Pomsta je univerzálně srozumitelná, funguje napříč kulturami, lidé všech sociálních vrstev jsou připraveni se mstít, nebo se příběhem pomsty alespoň kochat.
Handa Gote zde záměrně pracují se zcela jednoduchým syžetem a jednoduchou strukturou, kterou najdeme ve většině filmů či literárních děl, které pomstu tematizují. Herecká složka projektu staví na vlastním výzkumu kolektivu a vstupuje do kombinace s některými principy divadla Nó, herectví éry němého filmu a minimalistického tance. Die Rache je meditací nad fenoménem odplaty, která vede ke zničení. Nevíme, odkud postavy příběhu přicházejí a co událostem předcházelo, ale vidíme, kam nevyhnutelně směřují.

 

Připravili: Procházka, Mäkelä, Švábová, Kalivodová, Smolík, Housková, Dörner, Hybler, Svatoš, Skála
Produkce: Jedefrau.org

Ve spolupráci s: Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře, Studio ALTA

Účinkují:  Švábová, Kalivodová, Mäkelä, Procházka

Podpořili: hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Jedefrau.org, Motus z.s.
Premiéra: 30. 3. 2017, Studio ALTA, Praha

70 min / jazykově bezbariérové

vstupenky

Share Project :