DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ – 25. 2. / 14:00 / STUDIO ALTA

25. 2. / 14:00 / STUDIO ALTA

ALŽBĚTA VITVAROVÁ  A KOL.

Loutková pohádka Karla Jaromíra Erbena DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ inspirovaná výtvarníkem Zbyňkem Sekalem.
Šli dva, šli tři. Vlastně šli čtyři a ještě kůň k tomu. Šli dlouho, šli lesem. A kam došli? Do Železného zámku!

 

Autorský tým: Alžběta Vitvarová, Štěpán Lustyk, Lukáš Bouzek, René Vitvar
Koncept / scénář: Alžběta Vitvarová a kol.
Režie: Alžběta Vitvarová
Hudba: René Vitvar
Výprava: Alžběta Vitvarová, René Vitvar

Účinkují: Štěpán Lustyk, Lukáš Bouzek, René Vitvar

Podpořili: inscenace vznikla jako semestrální práce na KALD DAMU a byla finančně podpořena vnitřním grantem školy

Premiéra: 30.5.2017 klauzurní festival KALD DAMU Proces

45 min / v českém jazyce

zdarma

Share Project :