MALÁ INVENTURA ČESKÉ BUDĚJOVICE

M A L Á   I N V E N T U R A   Č E S K É   B U D Ě J O V I C E  2 0 1 8  I  1 1.  –  1 4.  ř í j n a  2 0 1 8

čt 11. 10. | Biskupská zahrada

15-19:00 | SAMOOBSLUŽNÉ DIVADLO „přijdu hned“ | divadelní workshop pro děti
15-19:00 | DESIGN MARKET s výrobky lokálních tvůrců | Vánoce klepou na dveře
17:30 | DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ  | Alžběta Vitvarová| pohádka nejen pro děti

pá 12. 10. | Švestkový dvůr, Malovice

19:00  | MINE | T.I.T.S. performance group |CZ, NO, DE, SE
21:00  | FESTIVALOVÝ VEČÍREK | Trojan horses

so 13.10. | Švestkový dvůr, Malovice

13:30-17:30 | T.I.T.S. POHYBOVÝ WORKSHOP | Josephine K. Collins, Tobias Shaw |CZ, NO, DE, SE

19:00 | POLEDNE  | Divadlo Continuo |CZ

ne 14. 10 | sraz na Piaristickém náměstí

14:00  | HORIZONT 8 | Jiří Honzírek | CZ

Více info sledujte na www.kredance.cz a fb

Změna programu vyhrazena!

Share Project :