HERNA: KY-NE-TI-KÁ / 27. 2. & 28. 2. / Národní galerie Praha – Korzo Veletržní palác

27. 2. a 28. 2. / Národní galerie Praha – Korzo Veletržní palác

středa 27.2. 10.30-11.30 a 15.30-16.30
čtvrtek 28.2 10.30-11.30 a 15.30-16.30

Lektorka Dagmar Chocholáčová a scénografka Marianna Stránská pro vás připravily ojedinělou hernu, kde můžete společně se svými dětmi tvořit a hrát si inspirováni uměleckými díly. Instalace PRO KORZO Národní galerie je originálním propojením výtvarného umění a hry. Objektů je možno se dotýkat a hrát si.  Cílem je vytvořit místa možných setkání. Setkání ve hře uvolňující ostych a přirozené komunikační napětí rušící společenské a věkové, ale i sociální hranice. Taková setkání umožňují obnažit představivost a fantazii a podělit se o ni. Jde o přítomný dialog v jedné chvíli na jednom místě s náhodnými spoluhráči – spolutvůrci. Jedni pozorují druhé a ti pak sledují hru těch prvních.

Stůl žravý 
Je existující výtvarný interaktivní kinetický stůl, s otočným středem. Na tomto otočném středu jsou
umístěny plexisklové trubky do nichž je možno vhazovat kuličky. Kuličky putují dráhami do
záchytných košů, kde mohou být znovu sebrány a vhozeny zpět. Stůl je poháněn motorem a proto se
konstantně otáčí..

Walda
Walda je dětská variabilní stavebnice větších rozměrů sestávající z několika prostorových prvků.
Jedná se o měkkou nadměrnou stavebnici. Tvary stavebnice jsou doplněny kruhovými otvory na
prolézání a na zastrkování lehkých dutých trubek (někdy i dětských hlav a celých těl…), kterými je
možno jednotlivé komponenty stavebnice spojovat. V rámci Projektu, chceme tyto dva existující objekty doplnit o několik interaktivních dílen, které by měli posloužit pouze jako hřiště v rámci toho projektu. Tyto objekty a stanoviště pro hru budou následovat koncepci vycházející z tématu “kinetika”, “kyne” a “tiká”.

Kinetická dílna
Je místo, kde bude možno vytvářet vlastní instalace, tyto instalace budou inspirovány uměleckými
kinetickými objekty. Návštěvníci budou mít k dispozici materiály, které budou moci spojovat do
nekončící instalace. Cílem je aby se drobná díla vzájemně napojovala a v průběhu týdne vzniklo
kolektivní kynetické dílo. Nebráníme se invenci návštěvníků přinést do dílny vlastní konstrukční prvek.

Kyvadlo
Rádi bychom dali prostor dětem pracovat s kyvadlem. V prostoru budou nainstalována různá
kyvadla různých velikostí a v různém kontextu. Tato instalace bude doplněna malou dílnou, kde si
budou moci děti vyzkoušet jak kinetika kyvadla funguje v malém a velkém měřítku.

Kynoucí dmychadlo
Objekt, který v sobě bude mít zabudovaný system fénů a dmychadel, jež budou vhánět vzduch do potrubí. Na konci potrubí budou moci návštěvníci zhotovovat různé nafukovací objekty, gejzíry a vrtule.

Projekt navazuje na úspěšnou několikaletou činnost Marianny Stránské, na její tvorbu interaktivních objektů ve spolupráci s multimediální uměleckou skupinou Orbis Pictus aneb… Své objekty vystavovala na mnoha místech v ČR, po Evropě i v USA (v Praze, Brně, Zlíně, Linci, Broumově a New Yorku).

Cena: 60 Kč / osoba starší 1,5 roku (cena zahrnuje výtvarný materiál a vstupné do sbírkových expozic NGP).

Další informace: FB Národní galerie Praha dětemngprague.cz/herny

Share Project :