MALÁ INVENTURA ČESKÉ BUDĚJOVICE

M A L Á   I N V E N T U R A   Č E S K É   B U D Ě J O V I C E,    1 0.  –  1 3.  ř í j n a  2 0 1 9

Program zveřejníme koncem června 2019.

KREDANCE

Kredance, z.s. je nezisková organizace působící v Českých Budějovicích od roku 2010. Podporuje a rozvíjí živé umění na profesionální i amatérské úrovni v Jihočeském kraji. Rozšiřuje povědomí široké veřejnosti o současném tanci, pohybovém divadle, novém divadle i novém cirkusu a vytváří přátelské prostředí pro setkávání performerů a příznivců živého umění.

https://kredance.cz

Share Project :