MALÁ INVENTURA JIČÍN

M A L Á   I N V E N T U R A   J I Č Í N,    19. – 22.  z á ř í  2 0 1 9

Program zveřejníme koncem června 2019.

VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE

Valdštejnské imaginárium usiluje o oživení historické stavby Valdštejnské lodžie p rojektem nazvaným Kulturní imaginárium, který se zaměřuje na živé umění, alternativní kulturu, netradiční rodinné akce a site-specific projekty. Tento neobvyklý koncept vychází ze skutečnosti, že stavba Valdštejnské lodžie nebyla nikdy dokončena. Skutečnost, že Valdštejnův projekt zůstal v mnoha aspektech nenaplněným snem, je velkou inspirací stávajícímu týmu sdružujícímu se kolem památky. Ten vytváří již několik let z tohoto mimořádně působivého místa kulturně-komunitní centrum, které se stává zároveň nezávislou kreativní platformou města. Je inspirativním místem pro širokou škálu umělecké činnosti.

http://www.valdstejnskalodzie.cz

 

Share Project :