Strange Songs – 23. 2. / 20:00 / Studio Hrdinů

23. 2. / 20: 00 / Studio Hrdinů

Claire Vivianne Sobottke

Strange Songs jsou koncertem zvláštních písní. Roztříštěním, dekonstrukcí, „zcizením“ a zintenzivněním hlasu se objevuje hyperfyzický zpěv, který se může stát cestou k tanci. Každá píseň a hlas, který se objeví, vytváří určitou situaci, způsob, jak tančit, zhmotnit dočasnou identitu nebo charakter. Použitím a vyvoláním různých hlasů je určován konkrétní obsah. Árie a opera jako klasické formy ztvárnění lidského afektu, punkové písně jako forma odporu, žalozpěvy jako hudební způsoby pláče, rapové písně jako politický hlas, heavy metal jako afirmace intenzity, hluku a křiku. Strange songs jsou smyslovým monologem, který se pohybuje na rovině osobní a politické, na rovině lásky a hrůzy dávající prostor jak pro zranitelné, tak pro monstrózní.

Strange Songs získaly divácké ocenění Fm4 v rámci série 8tensions na festivalu ImpulsTanz ve Vídni.

Koncept, choreografie, performance: Claire Vianne Sobottke
Zvuk: Tian Rotteveel
Produkce: ehrliche Arbeit – freies Kulturbüro
Finančně podpořeno: Oddělením pro kulturu a Evropu města Berlín. Za podpory Pact Zollverein, Tanzhaus Zürich and HZT Berlin

60 minut, anglicky

Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :