O FESTIVALU

18. ročník festivalu Malá inventura

Malá inventura je přehlídkou nejvýraznějších projektů nového divadla, které vznikly na nezávislé divadelní scéně v Praze v předchozím roce. Ve svém hlavním programu představí špičkové divadelní soubory reprezentující tvorbu 13 domovských scén festivalu (DOMOVSKÉ SCÉNY), etablované projekty českých a zahraničních umělců působících na pražské nezávislé scéně (TAŽNÍ PTÁCI a RESIDENTS) i talentované začínající umělce (NOVÁ KREV NA SCÉNĚ).

Festival se na deset dní stane centrem živého networkingu divadelních organizací a profesionálů, uměleckých skupin, performerů i širší odborné veřejnosti. Vzájemné setkávání přináší sdílení nápadů a ověřování idejí, diskusi aktuálních témat, iniciuje nové spolupráce a podporuje hostování umělců na dalších festivalech v ČR i zahraničí (INDUSTRY).

Přehlídku nezávislého divadla doplňuje obsáhlý doprovodný program zahrnující další scény pro nezávislé divadlo v Praze. Představí projekty z Berlína (PRALIN), regionů ČR (REGIONY) a další doprovodné akce včetně programu pro děti (DALŠÍ PROGRAM).

Festival zahájí jubilejní páté udílení cen Česká divadelní DNA, které proběhne 20. 2. 2020 ve Studiu Hrdinů.

Festival Malá inventura pořádá NOVÁ SÍŤ ve spolupráci s domovskými scénami, partnery v regionech ČR i jednotlivých projektů (Ceny Česká divadelní DNA, PRALIN, ad.). Festival je od roku 2017 držitelem evropské značky kvality EFFE (Europe for Festivals Festivals for Europe).

Nové divadlo

Festival Malá inventura se zaměřuje na současné, nezávislé, experimentující divadlo s přesahy do tance, fyzického a pohybového divadla; ale i autorské divadlo, které často pracuje s jazykem jako svým dominantním výrazovým prostředkem; sociální a dokumentární divadlo, které experimentuje s nejrůznějšími formami interakce a divácké účasti; výtvarné divadlo se silnými architektonickým vnímáním prostoru a důrazem na vizuální stránku a využití technologií; v neposlední řadě loutkové, objektové, konceptuální a také hudební divadlo, které akcentuje zvukové experimenty či živou hudbu na scéně.

FESTIVAL MALÁ INVENTURA V REGIONECH ČR

Festival se na podzim přesouvá do Jičína, Jihlavy, Českých Budějovic, Opavy a nově i do Karlových Varů. Podporou nevšední přístupů k divadelní tvorbě vytváří alternativu k oblastním divadlům a zájezdovým produkcím. Uvádí současné progresivní a experimentující divadlo i v místech, kde neexistuje možnost fungovaní nezávislých profesionálních souborů či umělců. Program vzniká ve spolupráci s dramaturgy jednotlivých festivalů v Jičíně, Jihlavě, Českých Budějovicích, Opavě a Karlových Varech. Součástí programu jsou workshopy, diskuse a jiné doprovodné akce, které vycházejí z potřeb daného místa a reagují na situaci v regionu.

O NÁS

null

ADRIANA SVĚTLÍKOVÁ

ŘEDITELKA

ADRIANA SVĚTLÍKOVÁ

+420 775 766 417
null

Petr Pola

UMĚLECKÝ ŘEDITEL

PETR POLA

+420 776 841 851
null

TEREZA RYBOVÁ

PRODUKCE HLAVNÍHO PROGRAMU

TEREZA RYBOVÁ

+420 604 788 881
null

ANETA HLADOVCOVÁ

PRODUKCE DOPROVODNÉHO PROGRAMU & PRALIN

ANETA HLADOVCOVÁ

+ 420 724 900 718
null

SIMONA RYBOVÁ

PR A KOMUNIKACE

SIMONA RYBOVÁ

+ 420 728 349 935
null

JOHANA MRAVCOVÁ

MEDIÁLNÍ VZTAHY

JOHANA MRAVCOVÁ

+ 420 605 751 290
null

MAGDALENA ŠPAČKOVÁ

KOORDINÁTORKA HOSTŮ – ČESKO & SLOVENSKO

MAGDALENA ŠPAČKOVÁ

+ 420 775 117 000
null

KAMILA SAMKOVÁ

KOORDINÁTORKA HOSTŮ – ZAHRANIČÍ

KAMILA SAMKOVÁ

+ 420 777 941 059

kamilasamkova(at)novasit.cz

null

FRANTIŠKA JESENSKÁ

AKREDITAČNÍ CENTRUM

FRANTIŠKA JESENSKÁ

+420 777 480 971
null

PETR DLOUHÝ

KURÁTOR & KOORDINÁTOR – PRALIN

PETR DLOUHÝ

+420 731 468 447
null

PETR KIŠKA

TECHNICKÁ PRODUKCE

PETR KIŠKA

+ 420 605 244 903

produkcnipetr(at)gmail.com

null

KAKALÍK

VIZUÁL, GRAFIKA
null

MARKÉTA PALEČKOVÁ

ÚČETNÍ

MARKÉTA PALEČKOVÁ

O NOVÉ SÍTI

NOVÁ SÍŤ / podpora živého umění a spolupráce v kultuře

NOVÁ SÍŤ již šestnáctým rokem podporuje živé umění a kulturní spolupráci v České republice. Jako otevřená kulturní organizace usiluje o propojení regionů ČR s Prahou i zahraničím. Všechny aktivity i projekty Nové sítě přispívají k rozvoji kultury, decentralizaci a kultivaci občanské společnosti v České republice. Hlavními projekty Nové sítě jsou ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ, festival nového divadla MALÁ INVENTURA, kulturní platforma mezi Prahou a Berlínem PRALIN a nový projekt na podporu rezidenčních pobytů ART-IN-RES.

Více o Nové síti ZDE