Festival Malá inventura JIČÍN, JIHLAVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, OPAVA, KARLOVY VARY

null

VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE

VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE: Jičín

Valdštejnská lodžie – Svou reprezentativní příměstskou vilu se zahradou – nynější Lodžii a park Libosad – založil  Valdštejn na úpatí kopce Zebína. Zvolené místo umožňovalo opatřit zahradu fontánami s vodotrysky, přivádět vodu do velkých bazénů. Areál nebyl dokončen. Terasa Lodžie je však doposud místem průniku pěti krajinných os, na jejichž koncích lze sledovat východ a západ slunce za rovnodenností i slunovratů. Jeviště velkolepých slavností vévodova dvora mělo být zřejmě i útočištěm osoby podřizující svůj život horoskopům a astrologii.

VZBUĎME VARY: Karlovy Vary

Spolek Vzbuďme Vary zabydluje živým uměním lázeňskou zónu a další místa Karlových Varů od roku 2015. Nemá k dispozici vlastní prostory, což vnímá jako omezení a zároveň jako dramaturgickou výzvu. K realizaci celoročního programu využívá místa ve veřejném prostoru i sály zdejších organizací. Vytváří prostor pro vnímání současných uměleckých žánrů (nové divadlo, současný tanec, site specific intervence) a otevírá dialog o aktuálních tématech umění, kultury a veřejného prostoru v Karlových Varech.
null

VZBUĎME VARY: Karlovy Vary

null

DIOD

DIOD - divadlo otevřených dveří: Jihlava

Relativně nový prostor pro nezávislé projekty vznikl v rekonstruované budově Sokola v Jihlavě, své dveře otevřel poprvé 1. dubna 2011. Nabízí technicky dobře vybavený black box, jehož prostorové a kapacitní dispozice se mohou přizpůsobit zadání. Dramaturgie divadla je otevřená a nabízí realizaci uměleckých i společenských projektů regionálních tvůrců a organizátorů. Zároveň však uvádí činoherní i taneční projekty z celé republiky a rozšiřuje tak povědomí o současném umění v tomto regionu. DIOD má ambici stát se centrem, kde probíhá živá komunikace o společenských a uměleckých otázkách, kde se naplňuje obsah komunitního života a hodnot občanské společnosti. Pro nezávislé soubory se vznikem DIODU objevil na mapě České republiky důležitý bod pro prezentaci i tvorbu.
null

KREDANCE

Kredance: České Budějovice

Kredance, z.s. je nezisková organizace působící v Českých Budějovicích od roku 2010.Prezentuje nové a pohybové divadlo v regionu, rozvíjí povědomí široké veřejnosti o aktuálních trendech současného tance a pohybových workshopů a podporuje vznik nových inscenací skrze rezidenční zázemí.
null

KLUB ART

KLUB ART: Opava

Klub ART je stylově vybavený prostor s kapacitou 50-80-150 osob dle uspořádání (kavárna, divadlo, na stání). Opavané všech věkových kategorií zde mohou navštěvovat hudební večery široké škály hudebních žánrů (rock, jazz, elektronika, folk, alternativa), taneční večery nebo divadelní představení (festival Malá inventura Opava). V klubu se koná také řada alternativních kulturních akcí v rámci tradičních městských festivalů (Bezručova Opava, Další břehy, Na Cestě, atd.) a pravidelně každý rok také festival dokumentárních filmů Jeden svět.

Festival Malá inventura PRAHA

null

KAVÁRNA U HRDINŮ

Kavárna U Hrdinů, Dukelských hrdinů 407/26 Praha 7 – 170 00

Akreditační centrum

Otevírací hodiny: 20. – 29. 2. / 10:00 – 18:0o
Kontakt pro akreditace: Magdalena Špačková
tel.:  + 420 775 117 000
Přímo naproti Veletržnímu paláci. Kavárna s celodenním provozem nabízí snídaně, polévky a i snacky na večer.

null

STUDIO ALTA

STUDIO ALTA: U Výstaviště 21, Praha 7

Festivalové centrum

Otevřeno pro festivalové hosty: 21. – 28. 2.

Studio ALTA je multikulturní centrum a tvůrčí hub se zaměřením na současný tanec. Ve čtyřech industriálních halách v Holešovicích o ploše téměř 1 800 m2 se nachází divadlo, dvě zkušebny pro umělecký výzkum a tvořivé workshopy, ateliéry i sdílené kanceláře. V uměleckém programu Studia ALTA dominují odvážná, inovativní díla, jejichž cílem je inspirovat k angažovanosti, kreativitě, sdílení a konstruktivnímu dialogu s jinakostí.

null

STUDIO HRDINŮ

Studio Hrdinů, Veletržní palác: Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7

Studio Hrdinů je otevřená divadelní scéna s jasným dramaturgickým záměrem a výrazným okruhem divadelních spolupracovníků. Ve své hlavní dramaturgické linii se zaměřuje na převážně autorské, režisérské projekty s důrazem na spolupráci zahraničních a domácích divadelních tvůrců a na žánrové a oborové přesahy. Cílem je náročná, ale vstřícná umělecká dramaturgie. Formálně jsou inscenace Studia Hrdinů činohrou s akcentem na experiment a výtvarnou stránku. Zásadním a trvalým prvkem konceptu je vést skutečný mezioborový umělecký dialog. Dialog ve smyslu překračování umělých hranic – časových, žánrových, formálních i tematických.
null

DIVADLO ARCHA

Divadlo Archa: Na Poříčí 1047/26, Praha 1

Divadlo Archa je centrem pro současná scénická umění bez ohledu na hranice mezi žánry. Je produkčním domem, kde je soudobé umění uváděno a také vytvářeno. Nemá stálý divadelní soubor – svá představení vytváří formou projektů. Divadlo Archa je místem mezinárodní konfrontace scénických umění a místem setkávání různých kultur. Svá představení uvádí nejen ve svých prostorách, ale i mimo ně, například ve veřejném prostoru. Klade stejný důraz jak na uměleckou tak na společenskou funkci divadla. Své umělecké projekty vytváří samostatně nebo ve spolupráci s jinými názorově spřízněnými  organizacemi u nás i v zahraničí.
null

DIVADLO PONEC

PONEC – divadlo pro tanec: Husitská 899/24A, Praha 3

PONEC – divadlo pro tanec – je úspěšný projekt Tance Praha, s nímž vyhrál veřejnou soutěž na umělecké využití prostor bývalého kina Ponec v roce 1998. Koncept prvního tanečního domu, tedy profesionální scény pro současný tanec v ČR, získal podporu žižkovské radnice a smlouvu na 25 let za podmínky zajistit rekonstrukci zchátralé budovy nejpozději do tří let, včetně zajištění financí. V září 2001 se poprvé otevřely brány PONCE jako scény a zázemí pro současný tanec, pohybové divadlo a všechny druhy umění, s nimiž tanec komunikuje. PONEC je otevřený prostor pro tanec, jehož posláním je podporovat nezávislou taneční scénu a její přesahy k jiným žánrům.
null

MEETFACTORY

MeetFactory: Ke Sklárně 3213/15, Praha 5

MeetFactory je neziskové mezinárodní centrum současného umění založené v roce 2001 umělcem Davidem Černým. V důsledku povodní v roce 2002 bylo nutné opustit původní prostory v Praze – Holešovicích a projekt byl vzkříšen o tři roky později v průmyslové budově v pražské čtvrti Smíchov, ve specifickém prostoru mezi dálnicí a aktivní železniční tratí. Program byl spuštěn po rozsáhlé rekonstrukci prostor v roce 2007. Program MeetFactory utvářejí čtyři dramaturgické linie – hudba, galerie, divadlo a program rezidenčních pobytů pro umělce. Divadelní program se zaměřuje na interpretace současné prózy a na experimentální mezioborové projekty, které často zahrnují vizuální umělce, hudebníky či neherce.
null

ALFRED VE DVOŘE

Alfred ve dvoře: Františka Křížka 495/36, Praha 7

Alfred ve dvoře v produkci spolku Motus představuje prostor pro živé umění, uvádí progresivní uměleckou tvorbu a unikátní autorské projekty českých, ale i zahraničních umělců a performerů. V Alfredu se kříží cesty divadelníků, tanečníků, experimentálních filmařů, hudebníků i vizuálních umělců. Společnou platformou je ale stále divadlo experimentující a současné.
null

Venuše ve Švehlovce

Venuše ve Švehlovce: Slavíkova 1499/22, Praha 3

Venuše ve Švehlovce je kulturní centrum v sále Švehlovy koleje. Představuje stálou scénu pro soubory Depresivní děti touží po penězích, Lachende Bestien a Chemické divadlo. Prostor je ale otevřen i dalším akcím zapadajícím do jeho uměleckého konceptu zahrnující alternativní divadlo, workshopy, recitály, filmová promítání, taneční performance a komunitní akce.
null

LA FABRIKA

La Fabrika: Komunardů 1001/30, Praha 7

La Fabrika je kulturní  centrum v pražských Holešovicích. Již od počátku byla  koncipována jako víceúčelový prostor, vhodný pro vznik a prezentaci audiovizuálních projektů,  divadleních a tanečních forem vyžadujích netradiční prostorové řešení, multimediální expozice, performance, přednášky, workshopy, koncerty atd.
null

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX

Centrum současného umění DOX: Poupětova 3, Praha 7

Centrum současného umění DOX je multifunkční prostor, který vznikl díky soukromé iniciativě přestavbou bývalé továrny v pražské čtvrti Holešovice.Jméno DOX je odvozené z řeckého slova doxa, které mimo jiné znamená způsob chápání věcí, názor, přesvědčení. Programové zaměření DOXu se od výstavních institucí podobného formátu (spojení „kunsthalle“ s multifunkčním kulturním centrem) odlišuje především uměleckými projekty, jejich součástí je kritická reflexe aktuálních společenských témat a otázek, která zahrnuje přesah do dalších „mimouměleckých“ oblastí a disciplín jako psychologie, filozofie, historie, sociologie, politologie, atd.
null

DUP 39

Divadlo X10: Charvátova 39/10, Praha 1

Divadlo X10 je otevřenou platformou nejen pro současné divadlo, ale i další druhy živého umění. Je sdružením tvůrčích osobností, usilujících o svobodné, kritické myšlení reflektující svět, ve kterém žijeme. Divadlo X10 nepracuje jen s existujícími dramatickými texty, ale iniciuje také vznik zcela nových divadelních her odpovídajících v maximální možné míře potřebám vyslovit vlastní autentický názor na aktuální společenské dění i univerzální otázky lidského bytí. Vyprávěním příběhů se dotýkáme podstaty lidské komunikace a vzniku společnosti.
null

NoD

NoD: Dlouhá 33, 110 00 Staré Město

Divadlo NoD je tradiční scénou alternativního divadla v Praze. Od sezóny 2016/2017 se programově zabývá současnou autorskou činohrou a její hlavní dramaturgickou linii tvoří produkce vlastních inscenací.Tuto linii doplňují pravidelná hostování tvůrců autorského divadla nastupující generace i uznávaných tvůrců české experimentální scény.
null

Cross club

Cross Club: Plynární 1096/23, Praha 7, Holešovice

Cross club je holešovický hudební klub a kulturní prostor, který poskytuje platformu pro prezentaci mladých projektů a alternativní kultury se zaměřením na neprofesionální divadelní soubory a například i amatérskou filmovou tvorbu. Cross klub je výjimečný futuristickým designem a nekonvenční hudební dramaturgií. Provozuje také restauraci a kavárnu.
null

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE - VELETRŽNÍ PALÁC

Národní Galerie v Praze - Veletržní palác: Dukelských Hrdinů 47, 170 00 Praha 7

Národní galerie v Praze je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní i aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím vědeckých publikací, výstav, výukových programů, metodik, příp. převodem technologií. Prvotní myšlenka, stojící u zrodu NG, je přítomná ve všech složitých peripetiích jejího vývoje: prostřednictvím uměleckých děl povznést ducha národa. V tomto ideálu spatřujeme poslání Národní galerie v Praze i dnes.
null

WERICHOVA VILA

Werichova vila: U Sovových mlýnů 501/7, Praha 1

Umělecké centrum Werichova vila je otevřená multikulturní platforma nabízející jak stálé expozice, tak divadelní představení, koncerty, přednášky, diskuse a kreativní workshopy pro nejširší spektrum návštěvníků. Werichova vila je spolu s nedalekou uměleckou galerií Museum Kampa zřizována a provozována Nadací Jana a Medy Mládkových.

Stálá expozice ve Werichově vile i program živého a performativního umění jsou zaměřeny zejména na život a tvorbu divadelníka, herce a spisovatele Jana Wericha.

Werichova vila je místem pro setkávání všech generací, místem, kde kultura žije díky bohatému kulturnímu programu a zájmu nadšených návštěvníků.

null

PALÁC AKROPOLIS

PALÁC AKROPOLIS: KUBELÍKOVA 1548/27, PRAHA 3, ŽIŽKOV

Palác Akropolis je labyrintem kulturního dění. Centrum nezávislé kultury, které nabízí ojedinělé hudební, divadelní a výtvarné projekty.

Palác Akropolis podporuje experimentální, nonverbální a fyzické divadelní projekty. Dává prostor souborům s tradicí komunitního divadla, sociálně-kritickým představením reagujícím na současné společenské problémy.

null

PETROHRADSKÁ

Petrohradská: Petrohradská 438/13, Praha 10-Vršovice

Petrohradská kolektiv z.s. byl založen v roce 2015 dvojicí Daniel Konopáč a Edita Štrajtová s cílem podpory mladých tvůrců, v současné době skrz projekt Petrohradská 1.2.3. Jedná se o ateliérový komplex zřízený v budově bývalé čokoládovny, určené k demolici. Našim cílem je i přes nevyhnutelnou dočasnost zdejšího působení nabídnout prostor k tvorbě umělcům a profesionálním kreativcům a vytvořit tak inspirativní prostředí pro rozvoj kultury v srdci pražských Vršovic.
null

Studio Paměť

Sudio Paměť: Soukenická 29, Praha 1

Studio Paměť nabízí alternativu k zavedeným pražským prostorům s dramaturgií postavenou zejména na současném autorském divadle a  soulové/bluesové hudbě. Prostor se nachází přímo v centru nočního dění poblíž Dlouhé ulice. Akce se odehrávají v menším sklepním prostoru se stolečkovou úpravou.

Studio Paměť se snaží uskutečňovat programové schéma složené z divadelních představení, koncertů, literárních večerů, tance na živou hudbu a výstav.

null

A Studio Rubín

A Studio Rubín, Malostranské nám. 9, Praha 1

A studio Rubín je komorní nezávislé divadlo nacházející se v historickém centru Prahy v prostorech sklepního domu U Tří korun na Malostranském náměstí. Za svoji padesátiletou existenci získalo v české divadelní kultuře jméno nezaměnitelné scény, která se ve všech svých etapách soustředila na autorské inscenace a vznik nových divadelních textů. Současná dramaturgie A studia Rubín se orientuje na intimnější, upozaďovanější a subtilnější témata, která nahlíží v širších společenských perspektivách.