Ascent / Descent / 23. 2. / Cross Club

23. 2. / 14:00/ Cross Club

Ascent / Descent je časovým a prostorovým komentářem k tématům růstu, hranicím individuálního pohodlí a pozice člověka v nejisté přítomnosti.

Jak můžeme v současné zrychlené, kompetitivní společnosti stoupat a nestat se pouze otrokem vlastního vzestupu, ale stále nacházet radost ze sebezdokonalování a vnitřního růstu? Do jaké míry můžeme zpomalit, aniž bychom se nutně museli zcela zastavit? Lze klesat, aniž bychom se dotkli sociálně-ekonomického dna? 

Lze stoupat horizontálně?

Ascent / Descent je jednodenní událost věnovaná médiu performance artu, v jejímž průběhu budou jak návštěvníci, tak umělci opakovaně stoupat po schodišti vzhůru a znovu sestupovat. Akce je živou instalací otevřenou k volnému pohybu, která se koná v běžně nedostupných částech Cross Clubu, multikulturního centra v Holešovicích: v jeho vrchních patrech, uličkách, schodištích a vybraných studiích. 


Kurátoři: Antonín Brinda, Petr Dlouhý

Produkce: Performance Crossings – international performance art festival

Ko-produkce: Malá inventura 2020

Umělci*umělkyně: Alois Yang, Antonín Brinda, In Sáček Veritas, Miloš Šejn, Roza Pogosian and Soyoung Bae, Tereza Silon


https://performancecrossings.com/

https://crossattic.com/

 

 

180 minut, vstupné zdarma (volně průchozí, neomezená kapacita), jazykově bezbariérové

Share Project :