GUIDED TOURS – 21.2., 24. 2., 28.2.

Guided tours jsou otevřenou možností, jak detailně prozkoumat struktury pražské nezávislé scény skrze její pilíře – divadla, multikulturní prostory a rezidenční místa. Návštěvy kulturních míst umožní vhled do jejich fungování, dramaturgie i problematiky, s níž se musí vypořádávat. Zároveň jsou procházky městskou krajinou podnětem k dekódování komplexního i lokálně vymezeného kulturního kontextu stejně tak jako k neformálnímu mezilidskému setkání.

 

21. 2. / 12:00 – 15:30 / Meetfactory, Divadlo Archa, Divadlo X10

24. 2. / 12:00 – 15:30 / Petrohradská kolektiv, Venuše ve Švehlovce, Palác Akropolis

28. 2. / 11:30 – 14:30 / Alfred ve dvoře, DOX+, Cross Attic – Cross Club

 

 

1| Pátek 21. 2. // 12:00-15:30 (Meeting point 11:00,  Akreditační centrum – Bar U Hrdinů // Dukelských hrdinů 26)


Smíchov – Staré město – Nové město // z periferie do centra města

Jak se od sebe liší mentální, územní a kulturní mapy města a kde se v nich objevují hranice mezi centrem a jeho okrajem? V jakém kontextu může být periferie centrem a centrum periferií? Může fungování na okraji být více viditelné a přístupné než v přesaturovaném centru, které stále víc a víc připomíná kulisy pro turistický ruch? 

 

Procházka spojí mezioborový prostor Meetfactory, Divadlo Archa a Divadlo X10 – stěžejní kulturní ostrovy rámované železnicí, silniční výpadovkou stejně tak jako apatickým turismem a obří hlavou Franze Kafky.

 

Meetfactory / http://www.meetfactory.cz/cs/
Divadlo Archa / https://www.divadloarcha.cz/cz/
Divadlo X10 / https://www.divadlox10.cz/cs

 

 

2| Pondělí 24. 02. // 12:00-15:30 (Meeting point 11:00,  Akreditační centrum – Bar U Hrdinů // Dukelských hrdinů 26)
Vršovice – Žižkov // překročit horizont

Přinášení inovativních myšlenek a konceptů překračujících stávající normativitu je způsob, jak udržovat pozitivní kulturní růst a uměleckou diverzitu. Vršovice i Žižkov jsou městské části plné míst vytvářejících inspirativní alternativu. Míst, které často zaniknou dřív, než mohou naplno rozvinout svůj potenciál, ale které vždy zanechají v městské kultuře nesmazatelnou stopu.

 

První návštěvou bude rezidenční a mezioborový prostor Petrohradská kolektiv, dále povede procházka přes horizont Vinohrad k sálu Venuše ve Švehlovce, který se z prachu a nadšení vypracoval během pár let na jednu z předních pražských scén až k etablovanému Paláci Akropolis a jeho novému uměleckému směřování.

 

Petrohradská kolektiv / http://www.petrohradskakolektiv.com/
Venuše ve Švehlovce / http://www.venuse-ve-svehlovce.cz/
Palác Akropolis / https://www.palacakropolis.cz/

 

3| Pátek 28. 02. // 11:30-14:30 (Meeting point 11:00,  Akreditační centrum – Bar U Hrdinů // Dukelských hrdinů 26)


Holešovice // diverzita tváří v tvář gentrifikaci

Holešovice, na jednu stranu přední výspa nezávislé a alternativní kultury na druhou stranu synonymum gentrifikace – žité reality měnícího se města. Tekutá proměnlivost a nejistota není ale pouze negativním důsledkem růstu, ale působí též jako stimulující impuls pro hledání nových strategií, vzájemné podpory a forem fungování.


Procházka povede přes kulturně ukotvené divadlo Alfred ve dvoře až k novému multifunkčnímu sálu galerie DOX a rezidenčnímu studiu Cross Attic.

 

Studio Hrdinů / https://studiohrdinu.cz/cs/
Alfred ve dvoře / https://www.alfredvedvore.cz/
DOX+ / https://www.doxplus.cz/
Cross AtticCross Club / https://crossattic.com/

 

Pouze pro festivalové hosty. Omezená kapacita 20 lidí.

 

 

Share Project :