Panelová diskuse – uvádění, zprostředkování a obhajoba současného divadla v regionech ČR / 26. 2. / kavárna U Hrdinů

26. 2. / 14:00 – 16:00 / kavárna U Hrdinů

Uvádění, zprostředkování a obhajoba současného divadla v regionech ČR

Panelová diskuse volně navazující na kulatý stůl, který proběhl v listopadu 2019 v rámci podzimního meetingu Českého kulturního networku NOVÁ SÍŤ ve Ždáru nad Sázavou.

Jaké jsou dramaturgické strategie a metody práce s publikem v rámci menších měst a obcí? Jak zprostředkovat nové trendy v divadle místnímu publiku?

Otázky, které nemíří pouze na schopnosti dramaturga odhalovat a prosazovat progresivní trendy v současném divadle. Prověřují zejména jeho znalost lokálního prostředí a citlivou práci s publikem jako nástroj kontinuálního rozvoje a kultivaci kulturního klimatu v daném místě.

Konkrétní příklady: speciální programová linka, která mezi přístupnější program zařadí i obtížněji uchopitelné projekty; specializovat se na jeden typ divadelní produkce a rozvíjet jí např. formou festivalu. Nezanedbatelná autorita dramaturgů a vedoucích kulturních center, která diváky přesvědčí o přínosu, který pro ně zpočátku nemusí být rozpoznatelný. Kreativní přístupy např. formou dramaturgických úvodů, výprav za divadlem apod.

#  Jaké jsou další ověřené strategie, které mohou učinit nezávislé divadlo přístupnější? (co je samozřejmé ve velkých městech, může se v těch menších stávat naprosto „nesrozumitelným“, nepřijatelným a nedůvěryhodným)

#  Jaké jsou překážky při tvorbě náročnější dramaturgie a jakou roli v tomto usilování hraje dlouhodobé úsilí?

#  Je možné dobrat se nějakých kritérií potenciální přenositelnosti projektu, který nachází větší odezvu u lokálního publika? A je vůbec smysluplné takovýto „univerzální“ projekt hledat?

#  Jaká je zpětná vazba regionů pro současné divadlo? Nedochází naopak v regionech k prověřování a v jistém směru usměrňování odtrženosti (izolaci) velkých měst? Mohou periferie v tomto smyslu přinášet určitý korektiv do sebe zahleděných městských kulturních sfér?

Vstup zdarma.

Share Project :