Reality Hack / 26. 2. / Kavárna u Hrdinů

26. 2. / 16:00 / Kavárna u Hrdinů –  akreditační centrum festivalu

lecture performance

Reality Hack je diskuzní formát vedený kurátorem programové sekce PRALIN Petrem Dlouhým doprovázený o lecture-performance berlínské umělkyně Evgenie Chetvertkové. Otevírá hacking jako princip estetický a systémový v přímém setkání s realitou. Realitou jako společensky sdílenými vzorci a rámci vnímání a jejím hackingem jako otřesením času a prostoru, v němž je prožívaná.

Hackování reality může být kreativním prostředkem, jak obcházet často nepřekonatelné, často byrokratické, často neempatické, často uzavřené, privilegované hranice uměleckého provozu a aplikovat, v dobrém slova smyslu, parazitující formáty, které těží z toho, co je, zatímco je obohacují o něco, co by v běžných vzorcích být nemohlo. Zároveň může být hacking estetickým dotazováním se, co snese naše prožívaná realita, kde jsou její pevné hranice dělící ji od fikce a jaký druh setkání přinese jejich narušení. Hacking jako pozitivní transgrese.

 

EVGENIA CHETVERTKOVA

Evgenia Chetvertková je performerka, tanečnice a choreografka žijící v Berlíně, kde vystudovala magisterský program SODA (Solo/Dance/Autorship) na HZT (Inter-University Center for Dance). Zkušenosti získané během studií se staly zásadním zlomem v její umělecké praxi, ve které spojuje prostředky tance, choreografie, psychologie, kostýmového designu a videu za účelem vytváření experimentálních, participativních akcí. Středobod její poslední práce, spojené s nezávislým kolektivem “CoCompany”, leží v rozmělňování hranic mezi realitou a fikcí, mezi zřejmým a nepředvídatelným.

 

 

60 minut v angličtině, vstup zdarma

Share Project :

  • Categories:
  • Share Project :