Milujeme offline

Tento rok stál festivalový tým před nelehkým úkolem. Realizovat festival online nebo ho raději zrušit? Mezi dvěma nevyhovujícími alternativami volíme tu třetí!

„Miluju offline“. Tak zní leitmotiv 19. ročníku festivalu Malá inventura. Divadlo živé a prezentní. Paradoxně přes velmi redukované počty diváků bude letos festival oslavou divadla a jeho diváků. Ve své historii se divadlo potýkalo s řadou krizí a prošlo mnoha změnami perspektiv. Současná krize se však zdá být jiná. Dotýká se samotné podstaty toho, co již po tisíce let zdánlivě intuitivně chápeme jako divadlo.

„Seru online“. Primárně nejde o to, že by online režim přímo ohrožoval přenos divadelního sdělení. Přesto nám téměř rok trvající izolace umožnila sledovat, jak se divadlo marně pokouší zabydlet ve virtuálním prostoru. Problém totiž nespočívá v odlišné komunikaci nebo na straně divadelního autorství, ale v jeho odlišném přijímání. Problém má divák! 

„Divadlo v obýváku? WTF!“ Divadlo přenesené do privátního prostoru bez možnosti bezprostředního sdílení s ostatními diváky je oxymoron. Divadlo zbavené schopnosti iniciovat vznik čehokoli společného je divadlem bez divadla.

„Proč divadlo?“ Současná krize sestupuje hlouběji než k otázkám „co hrát“ a „jaké zvolit prostředky“. Zdánlivě instrumentální problém OFF/ ON na rovině mediality divadla nás odkazuje k záležitostem mnohem podstatnějším, ale zejména ke vztahu mezi privátním a veřejným. Aktivuje vnímání dosud spíše samozřejmého rozměru divadla jako dočasného společenství, které vzniká pokaždé znovu. Současná krize obnažuje podmínky vzniku divadla. Z toho úhlu pohledu je téměř lhostejné, zda budou aktéři živými bytostmi, naprogramovanou umělou inteligencí nebo vyšší mocí oživenou hmotou. Totiž teprve přítomnost diváků na jednom místě a fyzicky pociťovaná spolupřítomnost zakládají divadelní událost. 

„Krize je příležitostí?“ Divadlo, které festival již 19. rokem prezentuje, bylo vždy „Off“. Divadlem autorským a nezávislým, divadlem odvážným a experimentujícím, divadlem, které své diváky provokuje k nové vnímavosti, pociťování a snad i myšlení. V současné krizi se nečekaně vynořil i další rozměr tohoto „Off“. Divadlo bylo a stále je místem, odkud se dívá. Příležitost, o které se v souvislosti s touto krizí stále mluví, má právě toto jméno. Ale odkud se současný divák na divadlo dívá? Co je to za prostor, do kterého nás tato situace vehnala? Právě s takovými otázkami se letošní ročník festivalu Malá inventura na své diváky obrací.

„Milujeme offline!“ Nejen letos. 

 

Za festival Malá inventura,

Petr Pola

Share Post :

More Posts