O FESTIVALU

19. ročník festivalu Malá inventura

Malá inventura je přehlídkou nejvýraznějších projektů nového divadla. Každý rok představí tvorbu domovských scén festivalu (DOMOVSKÉ SCÉNY), etablovaných umělců působících doma i v zahraničí a zahraničních umělců působících v ČR (TAŽNÍ PTÁCI a REZIDENTI), talentované začínající umělce (NOVÁ KREV NA SCÉNĚ), ale také progresivní počiny z regionů ČR (REGONY) a výsledky umělecké spolupráce mezi Prahou a Berlínem (PRALIN).

Festival je centrem živého networkingu divadelních organizací a profesionálů, uměleckých skupin, performerů i širší odborné veřejnosti. Vzájemné setkávání přináší sdílení nápadů a ověřování idejí, diskusi aktuálních témat, iniciuje nové spolupráce a podporuje hostování umělců na dalších festivalech v ČR i zahraničí (INDUSTRY).

Přehlídku nezávislého divadla doplňuje obsáhlý doprovodný program zahrnující další scény pro nezávislé divadlo v Praze a další doprovodné akce včetně programu pro děti (DOPROVODNÝ PROGRAM).

Festival Malá inventura pořádá NOVÁ SÍŤ ve spolupráci s domovskými scénami, partnery v regionech ČR i jednotlivých projektů. Festival je od roku 2017 držitelem evropské značky kvality EFFE (Europe for Festivals Festivals for Europe).

Pro aktuální informace sledujte aktuality na tomto webu a festivalový facebook

Nové divadlo

Festival Malá inventura se zaměřuje na současné, nezávislé, experimentující divadlo s přesahy do tance, fyzického a pohybového divadla; ale i autorské divadlo, které často pracuje s jazykem jako svým dominantním výrazovým prostředkem; sociální a dokumentární divadlo, které experimentuje s nejrůznějšími formami interakce a divácké účasti; výtvarné divadlo se silnými architektonickým vnímáním prostoru a důrazem na vizuální stránku a využití technologií; v neposlední řadě loutkové, objektové, konceptuální a také hudební divadlo, které akcentuje zvukové experimenty či živou hudbu na scéně.

FESTIVAL MALÁ INVENTURA V REGIONECH ČR

Festival se na podzim přesouvá do Jičína, Jihlavy, Českých Budějovic a Karlových Varů. Podporou nevšední přístupů k divadelní tvorbě vytváří alternativu k oblastním divadlům a zájezdovým produkcím. Uvádí současné progresivní a experimentující divadlo i v místech, kde neexistuje možnost fungovaní nezávislých profesionálních souborů či umělců. Program vzniká ve spolupráci s dramaturgy jednotlivých festivalů v Jičíně, Jihlavě, Českých Budějovicích, Opavě a Karlových Varech. Součástí programu jsou workshopy, diskuse a jiné doprovodné akce, které vycházejí z potřeb daného místa a reagují na situaci v regionu.

O NÁS

null

ADRIANA SVĚTLÍKOVÁ

ŘEDITELKA

ADRIANA SVĚTLÍKOVÁ

+420 775 766 417
null

Petr Pola

UMĚLECKÝ ŘEDITEL

PETR POLA

+420 776 841 851
null

TEREZA RYBOVÁ

PRODUKCE HLAVNÍHO PROGRAMU

TEREZA RYBOVÁ

+420 604 788 881
null

ANETA HLADOVCOVÁ

PRODUKCE DOPROVODNÉHO PROGRAMU & PRALIN

ANETA HLADOVCOVÁ

+ 420 724 900 718
null

SIMONA RYBOVÁ

PR A KOMUNIKACE

SIMONA RYBOVÁ

+ 420 728 349 935

simonarybova@novasit.cz

null

JOHANA MRAVCOVÁ

MEDIÁLNÍ VZTAHY

JOHANA MRAVCOVÁ

+ 420 605 751 290
null

Anna Strnadová

KOORDINÁTORKA HOSTŮ – ČESKO & SLOVENSKO

Anna Strnadová

+ 420 721 145 563
null

FRANTIŠKA JESENSKÁ

AKREDITAČNÍ CENTRUM

FRANTIŠKA JESENSKÁ

+420 777 480 971
null

PETR DLOUHÝ

KURÁTOR & KOORDINÁTOR – PRALIN

PETR DLOUHÝ

+420 731 468 447
null

PETR KIŠKA

TECHNICKÁ PRODUKCE

PETR KIŠKA

+ 420 605 244 903

null

KAKALÍK

VIZUÁL, GRAFIKA
null

MARKÉTA PALEČKOVÁ

ÚČETNÍ

MARKÉTA PALEČKOVÁ

null

Barbora Hřebíková

KOORDINÁTORKA HOSTŮ – ZAHRANIČÍ

Barbora Hřebíková

+420 724 611 020
barborahrebikova(at)novasit.cz

O NOVÉ SÍTI

NOVÁ SÍŤ / podpora živého umění a spolupráce v kultuře

NOVÁ SÍŤ již osmnáctým rokem podporuje živé umění a kulturní spolupráci v České republice. Jako otevřená kulturní organizace usiluje o propojení regionů ČR s Prahou i zahraničím. Všechny aktivity i projekty Nové sítě přispívají k rozvoji kultury, decentralizaci a kultivaci občanské společnosti v České republice. Hlavními projekty Nové sítě jsou ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ, festival nového divadla MALÁ INVENTURA, kulturní platforma mezi Prahou a Berlínem PRALIN a nový projekt na podporu rezidenčních pobytů ART-IN-RES.

Více o Nové síti ZDE