Festival Malá inventura PRAHA

null

Klub Letka

Klub Letka, Letohradská 44, 170 00 Praha 7-Holešovice

Akreditační centrum

Otevírací hodiny: 20. – 29. 2. / 10:00 – 18:0o
Kontakt pro akreditace: Anna Strnadová
tel.: + 420 721 145 563

null

STUDIO HRDINŮ

Studio Hrdinů, Veletržní palác: Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7

Studio Hrdinů je otevřená divadelní scéna s jasným dramaturgickým záměrem a výrazným okruhem divadelních spolupracovníků. Ve své hlavní dramaturgické linii se zaměřuje na převážně autorské, režisérské projekty s důrazem na spolupráci zahraničních a domácích divadelních tvůrců a na žánrové a oborové přesahy. Cílem je náročná, ale vstřícná umělecká dramaturgie. Formálně jsou inscenace Studia Hrdinů činohrou s akcentem na experiment a výtvarnou stránku. Zásadním a trvalým prvkem konceptu je vést skutečný mezioborový umělecký dialog. Dialog ve smyslu překračování umělých hranic – časových, žánrových, formálních i tematických.
null

STUDIO ALTA

STUDIO ALTA: Západní křídlo Invalidovny Sokolovská 136/24, Praha 8-Karlín

Festivalové centrum

Otevřeno pro festivalové hosty: 21. – 28. 2.

Studio ALTA je multikulturní centrum a tvůrčí hub se zaměřením na současný tanec. Studio ALTA na konci února 2020 opustilo po jedenácti letech industriální haly v ulici Bubenská a od května 2020 své hodnoty a poslání rozvíjí v karlínské Invalidovně.

V uměleckém programu Studia ALTA dominují odvážná, inovativní díla, jejichž cílem je inspirovat k angažovanosti, kreativitě, sdílení a konstruktivnímu dialogu s jinakostí.

null

DIVADLO ARCHA

Divadlo Archa: Na Poříčí 1047/26, Praha 1

Divadlo Archa je centrem pro současná scénická umění bez ohledu na hranice mezi žánry. Je produkčním domem, kde je soudobé umění uváděno a také vytvářeno. Nemá stálý divadelní soubor – svá představení vytváří formou projektů. Divadlo Archa je místem mezinárodní konfrontace scénických umění a místem setkávání různých kultur. Svá představení uvádí nejen ve svých prostorách, ale i mimo ně, například ve veřejném prostoru. Klade stejný důraz jak na uměleckou tak na společenskou funkci divadla. Své umělecké projekty vytváří samostatně nebo ve spolupráci s jinými názorově spřízněnými  organizacemi u nás i v zahraničí.
null

DIVADLO PONEC

PONEC – divadlo pro tanec: Husitská 899/24A, Praha 3

PONEC – divadlo pro tanec – je úspěšný projekt Tance Praha, s nímž vyhrál veřejnou soutěž na umělecké využití prostor bývalého kina Ponec v roce 1998. Koncept prvního tanečního domu, tedy profesionální scény pro současný tanec v ČR, získal podporu žižkovské radnice a smlouvu na 25 let za podmínky zajistit rekonstrukci zchátralé budovy nejpozději do tří let, včetně zajištění financí. V září 2001 se poprvé otevřely brány PONCE jako scény a zázemí pro současný tanec, pohybové divadlo a všechny druhy umění, s nimiž tanec komunikuje. PONEC je otevřený prostor pro tanec, jehož posláním je podporovat nezávislou taneční scénu a její přesahy k jiným žánrům.
null

MEETFACTORY

MeetFactory: Ke Sklárně 3213/15, Praha 5

MeetFactory je neziskové mezinárodní centrum současného umění založené v roce 2001 umělcem Davidem Černým. V důsledku povodní v roce 2002 bylo nutné opustit původní prostory v Praze – Holešovicích a projekt byl vzkříšen o tři roky později v průmyslové budově v pražské čtvrti Smíchov, ve specifickém prostoru mezi dálnicí a aktivní železniční tratí. Program byl spuštěn po rozsáhlé rekonstrukci prostor v roce 2007. Program MeetFactory utvářejí čtyři dramaturgické linie – hudba, galerie, divadlo a program rezidenčních pobytů pro umělce. Divadelní program se zaměřuje na interpretace současné prózy a na experimentální mezioborové projekty, které často zahrnují vizuální umělce, hudebníky či neherce.
null

ALFRED VE DVOŘE

Alfred ve dvoře: Františka Křížka 495/36, Praha 7

Alfred ve dvoře v produkci spolku Motus představuje prostor pro živé umění, uvádí progresivní uměleckou tvorbu a unikátní autorské projekty českých, ale i zahraničních umělců a performerů. V Alfredu se kříží cesty divadelníků, tanečníků, experimentálních filmařů, hudebníků i vizuálních umělců. Společnou platformou je ale stále divadlo experimentující a současné.
null

Venuše ve Švehlovce

Venuše ve Švehlovce: Slavíkova 1499/22, Praha 3

Venuše ve Švehlovce je kulturní centrum v sále Švehlovy koleje. Představuje stálou scénu pro soubory Depresivní děti touží po penězích, Lachende Bestien a Chemické divadlo. Prostor je ale otevřen i dalším akcím zapadajícím do jeho uměleckého konceptu zahrnující alternativní divadlo, workshopy, recitály, filmová promítání, taneční performance a komunitní akce.
null

LA FABRIKA

La Fabrika: Komunardů 1001/30, Praha 7

La Fabrika je kulturní  centrum v pražských Holešovicích. Již od počátku byla  koncipována jako víceúčelový prostor, vhodný pro vznik a prezentaci audiovizuálních projektů,  divadleních a tanečních forem vyžadujích netradiční prostorové řešení, multimediální expozice, performance, přednášky, workshopy, koncerty atd.
null

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX

Centrum současného umění DOX: Poupětova 3, Praha 7 - v tomto roce nebude součástí festivalu

Centrum současného umění DOX je multifunkční prostor, který vznikl díky soukromé iniciativě přestavbou bývalé továrny v pražské čtvrti Holešovice.Jméno DOX je odvozené z řeckého slova doxa, které mimo jiné znamená způsob chápání věcí, názor, přesvědčení. Programové zaměření DOXu se od výstavních institucí podobného formátu (spojení „kunsthalle“ s multifunkčním kulturním centrem) odlišuje především uměleckými projekty, jejich součástí je kritická reflexe aktuálních společenských témat a otázek, která zahrnuje přesah do dalších „mimouměleckých“ oblastí a disciplín jako psychologie, filozofie, historie, sociologie, politologie, atd.
null

DUP 39

Divadlo X10: Charvátova 39/10, Praha 1

Divadlo X10 je otevřenou platformou nejen pro současné divadlo, ale i další druhy živého umění. Je sdružením tvůrčích osobností, usilujících o svobodné, kritické myšlení reflektující svět, ve kterém žijeme. Divadlo X10 nepracuje jen s existujícími dramatickými texty, ale iniciuje také vznik zcela nových divadelních her odpovídajících v maximální možné míře potřebám vyslovit vlastní autentický názor na aktuální společenské dění i univerzální otázky lidského bytí. Vyprávěním příběhů se dotýkáme podstaty lidské komunikace a vzniku společnosti.
null

NoD

NoD: Dlouhá 33, 110 00 Staré Město - v tomto roce nebude součástí festivalu

Divadlo NoD je tradiční scénou alternativního divadla v Praze. Od sezóny 2016/2017 se programově zabývá současnou autorskou činohrou a její hlavní dramaturgickou linii tvoří produkce vlastních inscenací.Tuto linii doplňují pravidelná hostování tvůrců autorského divadla nastupující generace i uznávaných tvůrců české experimentální scény.
null

Cross Attic

Cross Attic: Plynární 1096/23, Praha 7, Holešovice

Cross club je holešovický hudební klub a kulturní prostor, který poskytuje platformu pro prezentaci mladých projektů a alternativní kultury se zaměřením na neprofesionální divadelní soubory a například i amatérskou filmovou tvorbu. Cross klub je výjimečný futuristickým designem a nekonvenční hudební dramaturgií. Provozuje také restauraci a kavárnu.
null

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE - VELETRŽNÍ PALÁC

Národní Galerie v Praze - Veletržní palác: Dukelských Hrdinů 47, 170 00 Praha 7 - V TOMTO ROCE NEBUDE SOUČÁSTÍ FESTIVALU

Národní galerie v Praze je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní i aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím vědeckých publikací, výstav, výukových programů, metodik, příp. převodem technologií. Prvotní myšlenka, stojící u zrodu NG, je přítomná ve všech složitých peripetiích jejího vývoje: prostřednictvím uměleckých děl povznést ducha národa. V tomto ideálu spatřujeme poslání Národní galerie v Praze i dnes.
null

WERICHOVA VILA

Werichova vila: U Sovových mlýnů 501/7, Praha 1 - v tomto roce nebude součástí festivalu

Umělecké centrum Werichova vila je otevřená multikulturní platforma nabízející jak stálé expozice, tak divadelní představení, koncerty, přednášky, diskuse a kreativní workshopy pro nejširší spektrum návštěvníků. Werichova vila je spolu s nedalekou uměleckou galerií Museum Kampa zřizována a provozována Nadací Jana a Medy Mládkových.

Stálá expozice ve Werichově vile i program živého a performativního umění jsou zaměřeny zejména na život a tvorbu divadelníka, herce a spisovatele Jana Wericha.

Werichova vila je místem pro setkávání všech generací, místem, kde kultura žije díky bohatému kulturnímu programu a zájmu nadšených návštěvníků.

null

PALÁC AKROPOLIS

PALÁC AKROPOLIS: KUBELÍKOVA 1548/27, PRAHA 3, ŽIŽKOV

Palác Akropolis je labyrintem kulturního dění. Centrum nezávislé kultury, které nabízí ojedinělé hudební, divadelní a výtvarné projekty.

Palác Akropolis podporuje experimentální, nonverbální a fyzické divadelní projekty. Dává prostor souborům s tradicí komunitního divadla, sociálně-kritickým představením reagujícím na současné společenské problémy.

null

PETROHRADSKÁ

Petrohradská: Petrohradská 438/13, Praha 10-Vršovice - V TOMTO ROCE NEBUDE SOUČÁSTÍ FESTIVALU

Petrohradská kolektiv z.s. byl založen v roce 2015 dvojicí Daniel Konopáč a Edita Štrajtová s cílem podpory mladých tvůrců, v současné době skrz projekt Petrohradská 1.2.3. Jedná se o ateliérový komplex zřízený v budově bývalé čokoládovny, určené k demolici. Našim cílem je i přes nevyhnutelnou dočasnost zdejšího působení nabídnout prostor k tvorbě umělcům a profesionálním kreativcům a vytvořit tak inspirativní prostředí pro rozvoj kultury v srdci pražských Vršovic.
null

Studio Paměť

Sudio Paměť: Soukenická 29, Praha 1 - v tomto roce nebude součástí festivalu

Studio Paměť nabízí alternativu k zavedeným pražským prostorům s dramaturgií postavenou zejména na současném autorském divadle a  soulové/bluesové hudbě. Prostor se nachází přímo v centru nočního dění poblíž Dlouhé ulice. Akce se odehrávají v menším sklepním prostoru se stolečkovou úpravou.

Studio Paměť se snaží uskutečňovat programové schéma složené z divadelních představení, koncertů, literárních večerů, tance na živou hudbu a výstav.

null

A Studio Rubín

A Studio Rubín, Malostranské nám. 9, Praha 1

A studio Rubín je komorní nezávislé divadlo nacházející se v historickém centru Prahy v prostorech sklepního domu U Tří korun na Malostranském náměstí. Za svoji padesátiletou existenci získalo v české divadelní kultuře jméno nezaměnitelné scény, která se ve všech svých etapách soustředila na autorské inscenace a vznik nových divadelních textů. Současná dramaturgie A studia Rubín se orientuje na intimnější, upozaďovanější a subtilnější témata, která nahlíží v širších společenských perspektivách.
[/vc_column]

Festival Malá inventura JIČÍN, JIHLAVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, OPAVA, KARLOVY VARY

null

VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE

VALDŠTEJNSKÁ LODŽIE: Jičín

Valdštejnská lodžie – Svou reprezentativní příměstskou vilu se zahradou – nynější Lodžii a park Libosad – založil  Valdštejn na úpatí kopce Zebína. Zvolené místo umožňovalo opatřit zahradu fontánami s vodotrysky, přivádět vodu do velkých bazénů. Areál nebyl dokončen. Terasa Lodžie je však doposud místem průniku pěti krajinných os, na jejichž koncích lze sledovat východ a západ slunce za rovnodenností i slunovratů. Jeviště velkolepých slavností vévodova dvora mělo být zřejmě i útočištěm osoby podřizující svůj život horoskopům a astrologii.
null

DIOD

DIOD - divadlo otevřených dveří: Jihlava

Relativně nový prostor pro nezávislé projekty vznikl v rekonstruované budově Sokola v Jihlavě, své dveře otevřel poprvé 1. dubna 2011. Nabízí technicky dobře vybavený black box, jehož prostorové a kapacitní dispozice se mohou přizpůsobit zadání. Dramaturgie divadla je otevřená a nabízí realizaci uměleckých i společenských projektů regionálních tvůrců a organizátorů. Zároveň však uvádí činoherní i taneční projekty z celé republiky a rozšiřuje tak povědomí o současném umění v tomto regionu. DIOD má ambici stát se centrem, kde probíhá živá komunikace o společenských a uměleckých otázkách, kde se naplňuje obsah komunitního života a hodnot občanské společnosti. Pro nezávislé soubory se vznikem DIODU objevil na mapě České republiky důležitý bod pro prezentaci i tvorbu.
null

KREDANCE

Kredance: České Budějovice

Kredance, z.s. je nezisková organizace působící v Českých Budějovicích od roku 2010.Prezentuje nové a pohybové divadlo v regionu, rozvíjí povědomí široké veřejnosti o aktuálních trendech současného tance a pohybových workshopů a podporuje vznik nových inscenací skrze rezidenční zázemí.
null

VZBUĎME VARY: KARLOVY VARY

VZBUĎME VARY: KARLOVY VARY

Spolek Vzbuďme Vary zabydluje živým uměním lázeňskou zónu a další místa Karlových Varů od roku 2015. Nemá k dispozici vlastní prostory, což vnímá jako omezení a zároveň jako dramaturgickou výzvu. K realizaci celoročního programu využívá místa ve veřejném prostoru i sály zdejších organizací. Vytváří prostor pro vnímání současných uměleckých žánrů (nové divadlo, současný tanec, site specific intervence) a otevírá dialog o aktuálních tématech umění, kultury a veřejného prostoru v Karlových Varech.