Burian, Hrdlička, Novotný: Samomluva / Alfred ve dvoře

Burian, Hrdlička, Novotný: Samomluva

Samomluva představuje organické spojení tří tvůrčích individualit, které se projevují ve třech různých mediálních oblastech. Výchozí experimentální text Pavla Novotného je dále fonicky interpretován Janem Burianem, Jaroslav Hrdlička daný celek současně rozvíjí ve vizuální rovině. Samomluva je jakousi cestou od zrození jazyka až k jeho postupnému umlknutí, představuje zároveň jeden oběh mezi dnem a nocí, stejně tak jednu životní linii – pohybuje se v množství časoprostorových rovin. Jazyk se zde postupně skládá z hlásek ve smysl, postupně se opět rozpadá do absurdity, nesmyslu a konečného ticha. Inscenace pracuje se subtilními zvukovými i vizuálními elementy, není hlasité ani řvavé, naopak nutí posluchače k tomu, aby bystřil smysly i intelekt.

tudyma
a tam to soukat

tudyma
a tam a tudyma
promnout si mus
roz roz roz ko pnout se
rozutíkat proud dne
pudit pudy sem
tam
tudy
rukama vystřelit
rukama prstama
vyrůstat v rej dit

do do do!

 

Text: Pavel Novotný
Hudba: Jan Burian
Scéna/video/světlo: Jaroslav Hrdlička

 

50 minut, v češtině

 

Foto: Burian, Hrdlička, Novotný

 

www.alfredvedvore.cz

Share Project :